Voorkeurmateries

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Verkeersrecht

  • Burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedure
  • Arbitrageprocedure en onderhandelingen
  • Claims inzake stoffelijke en lichamelijke schade

Aansprakelijkheidsrecht

  • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (o.m. professionele aansprakelijkheid van de geneesheer, de advocaat, de notaris, de bankier, de immobiliënmakelaar, de verzekeringsmakelaar, de architect, de aannemer, …)

Verzekeringsrecht

  • Studie van de overeenkomsten
  • Geschillen tussen verzekeraars en verzekerden (o.m. schorsing of uitsluiting van dekking, wijziging van het risico, verjaring,…)

Arbeidsongevallen

Brand- en Waterschade